Kalendarium Wynajmu
Wpisany przez Zenon Miszewski   
czwartek, 24 lutego 2011 13:55

marzec

MARZEC 2017                                                                                                 ( X - dni zajęte )

NR POKOJU

dzień miesiąca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1


2
3


4


5
67

89kwiecień

KWIECIEŃ 2017                                                                                           ( X - dni zajęte )

NR POKOJU

dzień miesiąca


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --
1
X
X
2X
X
3


4X
5X
6

X
7

X
X
8


X
9

maj

MAJ 2017                                                                                                     ( X - dni zajęte )

NR POKOJU

dzień miesiąca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 -2lub3os.


2 -2os.


3 -1lub2os.
4 -3lub4os.5 -2lub3os.

6 -2lub3os.

7 -1lub2os.
8 -2lub3os.
9 -1lub2os.


czerwiec

CZERWIEC 2017                                                                                               ( X - dni zajęte )

NR POKOJU

dzień miesiąca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --
1 -2lub3os. X
X
X
X
X
X
X
X
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
2 -2os. X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
3 -1lub2os.X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 -3lub4os.
X
X X
X

X
5 -2lub3os.
X
X
X
X
6 -2lub3os.
X
X
X

X X X X


X
X
X
X
X
X
X
7 -1lub2os. X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X X X XX
X
X
X
X
X
X
8 -2lub3os.X
X X X X X
X
X
X


X
9 -1lub2os. X
X
X
X
X X X X X X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
XX
X
X
X

lipiec

LIPIEC 2017              ( X- zajęty od godz14 )( X - zajęty do godz11 ) ( X - dni zajęte ) 

NR POKOJU

dzień miesiąca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 - 2lub3os.


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
2 - 2 os.
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X

3 - 1lub2os.
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 - 3lub4os.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X XX
X
X
5 - 2lub3os.


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 - 2lub3os.
X
XX
X
X
X
XX
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 - 1lub2os.
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
8 - 2lub3os.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
9 - 1lub2os.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X

sierpień

SIERPIEŃ 2017           ( X- zajęty od godz14 )( X- zajęty do godz11 )        ( X - dni zajęte )

NR POKOJU

dzień miesiąca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 - 2lub3os.
X
X
X
X

2 - 2os.
X
X
X
X


X
3 - 1lub2os.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4 - 3lub4os.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
5 - 2lub3os.
X
X
X
X
X

X
X
X


6 - 2lub3os.
X
X
X
XX
X
X
X
X
X X
XX
X
X


7 -1lub2os.
X
X
X
X


X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X

X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 - 2lub3os.
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X9 - 1lub2os.
X
X
X
XX
X
X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
XX X
X
X
X
X
X
X
wrzesień

WRZESIEŃ 2017                (X - zajęty od godz14)(X - zajęty do godz11) ( X - dni zajęte )

NR POKOJU

dzień miesiąca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --
1 - 2lub3os.

2 - 2os.
X
X
X3 - 1lub2os.


4 - 3lub4os.
X
X

5 - 2lub3os.
6 - 2lub3os.

7 - 1lub2os.

8 - 2lub3os.X X X X X
X9 - 1lub2os.październik

PAŹDZIERNIK 2017                                                                                         ( X - dni zajęte )

NR POKOJU

dzień miesiąca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3

4
5
6
7
8
9

listopad

LISTOPAD 2017                                                                                             ( X - dni zajęte )

NR POKOJU

dzień miesiąca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --
1
2
3

4


5
6


7


8
9


grudzień

GRUDZIEŃ 2017                                                                                             ( X - dni zajęte )

NR POKOJU

dzień miesiąca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

wykres nie jest dokumentem rozliczeniowym

Poprawiony: piątek, 28 lipca 2017 08:32